Νέα & Ανακοινώσεις

14/12/2020 ΕΩΣ 31/12/2020 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Α.


Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Λ. Αυγενάκη (ΕΔΩ) η 31η Δεκεμβρίου 2020 είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων» που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι την 22η Ιανουαρίου 2021, θα επιτρέπονται μόνο συμπληρώσεις των υποβληθέντων αιτήσεων και δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων