Σχετικά

Διοικητικό Συμβούλιο
 • Πρόεδρος
  Κογκαλίδης Γεώργιος
 • Α` Αντιπρόεδρος
  Μεταξάς Δημήτριος
 • Β` Αντιπρόεδρος
  Δελαγραμμάτικας Νικόλαος
 • Γενικός Γραμματέας
  Χαλβατζής Νεκτάριος
 • Ειδικός Γραμματέας
  Σαρατσόπουλος Ρωμύλος
 • Ταμίας
  Ξοφάκης Χαράλαμπος
 • Αναπληρωτής Ταμίας
  Κογκαλίδης Ελευθέριος
 • Μέλη
  • Ιατρόπουλος Χαρίλαος
  • Κουφοπούλου Παναγιώτα
  • Νικολούζος Ευστάθιος
  • Χάλκου Κατερίνα
Επιτροπές
 • Πρωταθλημάτων
  • Πρόεδρος Κογκαλίδης Γεώργιος
  • Μέλη Δελαγραμμάτικας Νικόλαος, Χαλβατζής Νεκτάριος
 • Διαιτησίας Ε.Σ.ΠΕ.ΔΑ
  • Μέλη Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Τσάκωνας Θεοφάνης, Χαρακίδας Απόστολος
 • Δικαστική
  • Πρόεδρος Μεταξάς Δημήτριος
  • Μέλη Κογκαλίδης Ελευθέριος, Ξοφάκης Χαράλαμπος, Σαρατσόπουλος Ρωμύλος, Τσιτσιπής Παναγιώτης
 • Marketing
  • Πρόεδρος Χάλκου Κατερίνα
 • Προβολής & Επικοινωνίας
  • Πρόεδρος Δελαγραμμάτικας Νικόλαος
  • Μέλη Θεοφανόπουλος Λουκάς, Μαθιουδάκης Μιχάλης
 • Beach Volley
  • Πρόεδρος Νικολούζος Ευστάθιος
 • Τεχνικής & Ανάπτυξης
  • Πρόεδρος Δελαγραμμάτικας Νικόλαος
  • Μέλη Γιαννετάκη Άννα, Ιατρόπουλος Χαρίλαος, Καλογερογιάννης Βασίλειος, Κουφοπούλου Παναγιώτα
 • Οικονομικών
  • Πρόεδρος Ξοφάκης Χαράλαμπος
  • Μέλη Κογκαλίδης Ελευθέριος, Σαρατσόπουλος Ρωμύλος
 • Νομική
  • Πρόεδρος Νικολούζος Ευστάθιος