Νέα & Ανακοινώσεις

16/03/2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΣ 24.3.21


Σας πληροφορούμε ότι στην ενότητα "ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ" υποενότητα "ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ" του διαδικτυακού μας τόπου έχει αναρτηθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ με τους Αντιπροσώπους των σωματείων με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας που θα διεξαχθεί στις 24.3.21 με ψηφιακά μέσα.