Νέα & Ανακοινώσεις

18/05/2021 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΟΠΕ 2020-21 ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2021


Σας ενημερώνουμε ότι στην ενότητα "Προκηρύξεις" υποενότητα "ΕΟΠΕ" του διαδικτυακού μας τόπου έχει αναρτηθεί η Συμπληρωματική Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων ΕΟΠΕ αγων.περιόδου 2020-2021 (αρ.πρωτ.1876-17/5/21) και αντίστοιχα στην υποενότητα "Κανονισμοί" ο "Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ΕΟΠΕ_Μάιος 2021".