Νέα & Ανακοινώσεις

31/08/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ


Σε εφαρμογή των διευκρινιστικών οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 που ισχύουν από 30/08/2021 έως 06/09/2021 με βάση την ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 27/08/2021, καθορίζεται και το πρόγραμμα ελέγχων για προπονήσεις και αγώνες ως εξής:

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ:

Αθλητές/αθλήτριες έως 11 ετών: δύο (2) self-test ανά εβδομάδα παρουσία του υπεύθυνου covid της ομάδας

Αθλητές/αθλήτριες 12 έως 15 ετών: ένα (1) rapid test την εβδομάδα και ένα (1) self-test την εβδομάδα παρουσία του υπεύθυνου covid της ομάδας

Αθλητές/αθλήτριες 16 ετών και άνω : δύο (2) rapid test την εβδομάδα

* εξαιρούνται από την υποχρέωση ελέγχων οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ, το οποίο εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση

 ΑΓΩΝΕΣ:

Αθλητές/αθλήτριες έως 15 ετών : PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών ή self test παρουσία του υπεύθυνου COVID19 της ομάδας την ημέρα του αγώνα

Αθλητές/αθλήτριες 16 ετών και άνω : PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών

 * εξαιρούνται από την υποχρέωση ελέγχων οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ το οποίο εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση

 Για κάθε τροποποίηση των σχετικών προβλέψεων ελέγχων, θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση.