Νέα & Ανακοινώσεις

01/10/2021 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ


Στην ενότητα "Προκηρύξεις" του διαδικτυακού μας τόπου, υποενότητα "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ" έχουν αναρτηθεί τα επικαιροποιημένα (30.9.21) Υγειονομικά Πρωτόκολλα (Αγωνιστικό και Προπονητικό) Πετοσφαίρισης.