Νέα & Ανακοινώσεις

22/11/2021 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Το πρόγραμμα για τη σχολή νέων διαιτητών και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα εξής δικαιολογητικά: Ταυτότητα, Απολυτήριο λυκείου και Ποινικό μητρώο. Θα πρέπει ακόμα να στείλουν την αίτησή τους με τα mail τους  στο odbe@otenet.gr  , για να ενημερωθούν για το link  που θα συνδεθούν και να καταθέσουν παράβολο των 5 € στο λογαριασμό της ΟΔΒΕ.