Νέα & Ανακοινώσεις

07/01/2022 3.1.22 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ


Στην ενότητα προκηρύξεις υποενότητα "Υγειονομικά Πρωτόκολλα" του διαδικτυακού μας τόπου, έχει αναρτηθεί το επικαιροποιημένο Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο Πετοσφαίρισης 3.1.22