Νέα & Ανακοινώσεις

24/06/2022 2765_23.6.22 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ 2022-23


Οι αποφάσεις του ΔΣ ΕΟΠΕ της 23ης Ιουνίου 2022 σχετικά με το νέο σύστημα Αποζημίωσης Κατάρτισης

Οι σχετικές ρυθμίσεις συμπεριλαμβάνονται στην Εγκύκλιο, που είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό μας τόπο,  στην ενότητα "Προκηρύξεις", υποενότητα "Κανονισμοί-Χρήσιμες Πληροφορίες".

 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη, την εφαρμογή του νέου συστήματος Αποζημίωσης Κατάρτισης που προβλέπεται στο Άρθρο 27 του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/17.6.99) και τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4573/2020 και την ανάγκη ομαλής προσαρμογής των Σωματείων στα νέα δεδομένα, αποφάσισε την αναστολή για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 της καταβολής Αποζημίωσης Κατάρτισης για τις επανεγγραφές αθλητών και αθλητριών σε Σωματεία της Β’ Εθνικής κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών  και όλων των Τοπικών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών, εφόσον αυτοί/ες αγωνίζονταν σε σωματεία Β' Εθνικής ή τοπικών κατηγοριών την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

Για τις επανεγγραφές αυτές, θα καταβάλλεται μόνο το προβλεπόμενο Παράβολο Επανεγγραφής.

Για τις υπόλοιπες Κατηγορίες (Volleyleague Ανδρών & Γυναικών, Pre League Ανδρών & Γυναικών και Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών & Γυναικών), Β' Εθνική Ανδρών-Γυναικών και τοπικές κατηγορίες ανδρών-γυναικών (εφόσον οι αθλητές/αθλήτριες που επανεγγράφονται ανήκαν σε σωματεία εθνικών κατηγοριών την αγωνιστική περίοδο 2021-2022), παραμένει η καταβολή Αποζημίωσης Κατάρτισης στα δικαιούχα Σωματεία.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα Παράβολα Επανεγγραφών για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, καθορίζονται ως εξής:

•          Επανεγγραφές ΑΘΛΗΤΩΝ και ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  που έχουν γεννηθεί ΑΠΟ ΤΙΣ 1/1/1987 ΚΑΙ ΜΕΤΑ: ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ (5,00 €)

•          Επανεγγραφές ΑΘΛΗΤΩΝ και ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  που έχουν γεννηθεί ΑΠΟ ΤΙΣ 1/1/1982 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 31/12/1986: ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ (50,00 €)

•          Επανεγγραφές ΑΘΛΗΤΩΝ και ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  που έχουν γεννηθεί ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 31/12/1981: ΕΚΑΤΟ  ΕΥΡΩ (100,00 €)

•          Επανεγγραφές ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, που έχουν γεννηθεί ΑΠΟ ΤΙΣ 1/1/1987 ΚΑΙ ΜΕΤΑ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15,00 €)

•          Επανεγγραφές ΑΘΛΗΤΩΝ και ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  που έχουν γεννηθεί ΑΠΟ ΤΙΣ 1/1/1982 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 31/12/1986: ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ (50,00 €)

•          Επανεγγραφές ΑΘΛΗΤΩΝ και ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  που έχουν γεννηθεί ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 31/12/1981: ΕΚΑΤΟ  ΕΥΡΩ (100,00 €)