Νέα & Ανακοινώσεις

14/07/2022 ΓΚΟΔΠ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ


Σας ενημερώνουμε ότι στην ενότητα "Προκηρύξεις" υποενότητα "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" έχουν αναρτηθεί ο Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ΕΟΠΕ 2022, το Πειθαρχικό Δίκαιο 2022 και ο Κανονισμός Αντι-ντόπινγκ 2022