Νέα & Ανακοινώσεις

18/08/2022 Διευκρινίσεις για τη Θερινή Μεταγραφική Περίοδο 2022 -Διαγραφές αθλητών και αθλητριών από τους πίνακες των ανανεώσεων-Διευκρινίσεις


Από την Ε.Ο.ΠΕ. παρακάτω διευκρινίσεις για τη διαδικασία που θα ισχύσει για τη Θερινή Μεταγραφική Περίοδο 2022 σχτικά με τις διαγραφές αθλητών και αθλητριών από τους πίνακες των ανανεώσεων

"Σχετικά με τις διαγραφές αθλητών και αθλητριών από τους πίνακες των ανανεώσεων, διευκρινίζεται η διαδικασία που θα ισχύσει για την ΘΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022: 

Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει έως και την ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, τον πίνακα ανανεώσεων διαγράφοντας έως και  ΠΕΝΤΕ (5) ΑΘΛΗΤΕΣ και  (5) ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ, στέλνοντας επίσημο έγγραφο του Σωματείου  ΜΟΝΟ με email στο mitroo@volleyball.gr και όχι στη βάση δεδομένων, καταθέτοντας και το αντίστοιχο παράβολο των 50.00 € για κάθε διαγραφή αθλητή/τριας, με την ονομασία του σωματείου, το ονοματεπώνυμο του/της  αθλητή/τριας και τον αριθμό μητρώου του/της.  

Το παράβολο θα κατατίθεται ΜΟΝΟ από το σωματείο και ΜΟΝΟ στον λογαριασμό της ΕΟΠΕ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN: GR 4601100800000008001370579

 

Καταθέσεις σε διαφορετικό λογαριασμό, δεν θα λαμβάνονται υπόψη

  

Κάθε έγγραφο που θα στέλνεται μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα πρωτοκολλείται και δεν θα γίνεται η διαγραφή."