Νέα & Ανακοινώσεις

25/08/2022 Μεταγραφές Επανεγγραφές ΤΑΑ


Από την Ε.Ο.ΠΕ. οι απαραίτητες διευκρινίσεις για τις Μεταγραφές & Επανεγγραφές Αθλητών στα ΤΑΑ Σωματείων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Volleyleague Ανδρών 2022-2023 προς ενημέρωση των σωματείων για τις περιπτώσεις αθλητών τους.

Άρθρο 8.1 Κανονισμού: Με συγκατάθεση σε ΤΑΑ

 • Ο αθλητής θα πρέπει να είναι γεννημένος από 1/1/2004 έως 31/12/2004 και ανανεωμένος σε άλλο ερασιτεχνικό σωματείο.
 • Η μεταγραφή ερασιτέχνη αθλητή σε ΤΑΑ θα επιτρέπεται να υποβληθεί στις δύο μεταγραφικές περιόδους της ΕΟΠΕ καθώς και στις δύο μεταγραφικές περιόδους των ΤΑΑ (ΕΣΑΠ)
 • Η αίτηση θα εγκριθεί από εμάς και ο αθλητής θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αγωνιστική λίστα των ΑΝΔΡΩΝ και των ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21 εφόσον γίνει η κατάθεση και η σχετική έγκριση συμβολαίου  από την ΕΣΑΠ και όχι πιο πριν.
 • Υπάρχει ο περιορισμός ότι ο αθλητής ΔΕΝ θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αγωνιστική λίστα του ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21 λόγω ηλικίας (2004) εφόσον η αίτηση κατατεθεί εκτός μεταγραφικής περιόδου της ΕΟΠΕ,  παρά μόνο στην μεταγραφική περίοδο της ΕΣΑΠ.
 • Αν η αίτηση κατατεθεί εντός των δύο μεταγραφικών περιόδων (ΘΕΡΙΝΗΣ ή ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ) της Ε.Ο.ΠΕ. η μεταγραφή αυτή προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές και έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αγωνιστική λίστα και του ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21 (με βασική υποχρέωση να έχει γίνει η σχετική έγκριση συμβολαίου από την ΕΣΑΠ).
 • Αν το σωματείο έχει ξεπεράσει τις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές ό αθλητής θα έχει δικαίωμα συμμετοχής ΜΟΝΟ στην αγωνιστική λίστα του ΤΑΑ.
 • Το παράβολο της μεταγραφής είναι 15.00 € και δεν υπάρχει η προϋπόθεση αποζημίωσης κατάρτισης.
 • Στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ε.Ο.ΠΕ.  υποβάλλεται το έντυπο μεταγραφής και το παράβολο.

Άρθρο 8.2 Κανονισμού: Χωρίς συγκατάθεση σε ΤΑΑ

 • Ο αθλητής θα πρέπει να είναι γεννημένος από 1/1/2004 έως 31/12/2004 και ανανεωμένος σε άλλο ερασιτεχνικό σωματείο.
 • Θα πρέπει να είναι πρωτοεισακτέος στην τριτοβάθμα εκπαίδευση σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ και να καταθέσει την σχετική βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
 • Η μεταγραφή ερασιτέχνη αθλητή σε ΤΑΑ θα επιτρέπεται να υποβληθεί την θερινή μεταγραφική περίοδο της ΕΟΠΕ (8.8.2022-16.9.2022) και την 1η  μεταγραφική περίοδο της ΕΣΑΠ.   
 • Η αίτηση θα εγκριθεί από την Ε.Ο.ΠΕ. και ο αθλητής θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αγωνιστική λίστα των ΑΝΔΡΩΝ και των ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21 εφόσον γίνει η κατάθεση και η σχετική έγκριση συμβολαίου  από την ΕΣΑΠ και όχι πιο πριν.  
 • Υπάρχει ο περιορισμός ότι ο αθλητής ΔΕΝ θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αγωνιστική λίστα του ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21 λόγω ηλικίας (2004) εφόσον η αίτηση κατατεθεί εκτός μεταγραφικής περιόδου της ΕΟΠΕ,  παρά μόνο στην μεταγραφική περίοδο της ΕΣΑΠ.
 • Η  μεταγραφή αυτή προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές και έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αγωνιστική λίστα και των ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21 (με βασική υποχρέωση να έχει γίνει η σχετική έγκριση συμβολαίου από την ΕΣΑΠ).
 • Αν το σωματείο έχει ξεπεράσει τις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές ό αθλητής θα έχει δικαίωμα συμμετοχής ΜΟΝΟ στην αγωνιστική λίστα του ΤΑΑ.
 • Το παράβολο της μεταγραφής είναι το ίδιο με αυτό του  λόγω σπουδών (1,500.00 €), σύμφωνα με την κατηγορία της VOLLEYLEAGUE  και δεν υπάρχει η προυπόθεση αποζημίωσης κατάρτισης.
 • Στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ε.Ο.ΠΕ.  υποβάλλεται το έντυπο μεταγραφής η βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και το παράβολο.

Αρθρο 9.4 Επανεγγραφή σε σωματείο ΤΑΑ

 • Ο αθλητής θα πρέπει να είναι γεννημένος έως 31/12/2003 ακόμα και αν προέρχεται από το ίδιο ερασιτεχνικό σωματείο.
 • Η  επανεγγραφή ερασιτέχνη αθλητή σε ΤΑΑ θα επιτρέπεται να υποβληθεί στις δύο μεταγραφικές περιόδους της ΕΟΠΕ καθώς και στις δύο μεταγραφικές περιόδους των ΤΑΑ (ΕΣΑΠ)
 • Η αίτηση θα εγκριθεί από την Ε.Ο.ΠΕ. και ο αθλητής θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αγωνιστική λίστα των ΑΝΔΡΩΝ και των ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21 εφόσον γίνει η κατάθεση και η σχετική έγκριση συμβολαίου  από την ΕΣΑΠ και όχι πιο πριν.  
 • Υπάρχει ο περιορισμός ότι ο αθλητής ΔΕΝ θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αγωνιστική λίστα του ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21 λόγω ηλικίας (2003) εφόσον η αίτηση κατατεθεί εκτός μεταγραφικής περιόδου της ΕΟΠΕ,  παρά μόνο στην μεταγραφική περίοδο της ΕΣΑΠ.
 • Αν η αίτηση κατατεθεί εντός των δύο μεταγραφικών περιόδων (ΘΕΡΙΝΗΣ ή ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ) της Ε.Ο.ΠΕ,  η μεταγραφή αυτή προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές και έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αγωνιστική λίστα και του ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21 (με βασική υποχρέωση να έχει γίνει η σχετική έγκριση συμβολαίου από την ΕΣΑΠ).
 • Αν το σωματείο έχει ξεπεράσει τις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές ό αθλητής θα έχει δικαίωμα συμμετοχής ΜΟΝΟ στην αγωνιστική λίστα του ΤΑΑ.
 • Το παράβολο της επανεγγραφής είναι το ίδιο με της επανεγγραφής σε άλλο σωματείο ανάλογα την ηλικία (αθλητές γεννηθέντες από 1/1/1987 και μετά: 15.00 €, αθλητές γεννηθέντες από 1/1/1982 έως 31/12/1986: 50.00 €, αθλητές γεννηθέντες έως 31/12/1981: 100.00 €)
 • Υπάρχει η προϋπόθεση αποζημίωσης κατάρτισης για τους γεννηθέντες από 1.1.1998 έως 31.12.2003.
 • Στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ε.Ο.ΠΕ. υποβάλλεται το έντυπο επανεγγραφής και το παράβολο.

 Άρθρο 9.1 Επανεγγραφή στο ίδιο σωματείο (ο αθλητής αγωνίζεται μόνο στο πρωτάθλημα ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21)

 Υποβάλλεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ε.Ο.ΠΕ. από το ίδιο σωματείο που αγωνίζεται στη VOLLEYLEAGUE ΑΝΔΡΩΝ εφόσον ο αθλητής ανήκε σε αυτό το σωματείο την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

Η επανεγγραφή στο ίδιο σωματείο έχει τις εξής προυποθέσεις:

 • Αθλητής είναι γεννημένος από 1/1/2003 έως 31/12/2004 έχει το δικαίωμα να κάνει επανεγγραφή στο ίδιο σωματείο και να έχει δικαίωμα μόνο στις αγωνιστικές λίστες του ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21 και ΜΟΝΟ, χωρίς την κατάθεση συμβολαίου στην ΕΣΑΠ.
 • Η επανεγγραφή ερασιτέχνη αθλητή  θα επιτρέπεται να υποβληθεί στις δύο μεταγραφικές περιόδους της ΕΟΠΕ και όχι στις μεταγραφικές περιόδους της ΕΣΑΠ.
 • Η αίτηση δεν προσμετράται στις 5 αναπτυξιακές και έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αγωνιστική λίστα μόνο του ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21 και όχι στη λίστα της VOLLEYLEAGUE ΑΝΔΡΩΝ
 • Το παράβολο της επανεγγραφής είναι το ίδιο με της επανεγγραφής στο ίδιο σωματείο ανάλογα με την ηλικία (αθλητές γεννηθέντες από 1/1/1987 και μετά: 5.00 €, αθλητές γεννηθέντες από 1/1/1982 έως 31/12/1986: 50.00 €, αθλητές γεννηθέντες έως 31/12/1981: 100.00 €
 • Υπάρχει η προϋπόθεση αποζημίωσης κατάρτισης για τους γεννηθέντες από 1.1.1998 έως 31.12.2003.
 • Στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ε.Ο.ΠΕ. υποβάλλεται το έντυπο επανεγγραφής και το παράβολο.

 Για την έγκριση των Συμβολαίων των Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών, καταβάλλονται επιπλέον και τα προβλεπόμενα Παράβολα:

 • Έγκριση Συμβολαίου Έλληνα Αθλητή: 100.00 €
 • Έγκριση Συμβολαίου Αλλοδαπού Αθλητή: 500.00 €
 • Ερασιτέχνες Αθλητές για να αγωνιστούν στο ΤΑΑ: Δεν καταβάλλεται παράβολο Έγκρισης Συμβολαίων

 Διευκρινίζεται γενικά ότι:

 • Όλες οι μεταγραφές/επανεγγραφές Ελλήνων Αθλητών θα υποβάλλονται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα ΕΟΠΕ (όπως υποβάλλονται και οι υπόλοιπες μεταγραφές/επανεγγραφές ερασιτεχνών αθλητών) έως 16.9.2022, με την υποβολή των αντίστοιχων Εντύπων και την καταβολή των αντίστοιχων Παραβόλων Μεταγραφών/Επανεγγραφών (5.00 €-15.00 €-50.00 €-100.00 €)
 • Οι εγκρίσεις των Συμβολαίων, Αλλοδαπών και Ελλήνων Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών, θα γίνεται από την ΕΟΠΕ με την καταβολή των αντίστοιχων Παραβόλων Έγκρισης Συμβολαίων (100.00 € & 500.00 €)
 • Οι Μεταγραφές Αλλοδαπών Αθλητών θα γίνονται μέσα από το Σύστημα Διεθνών Μεταγραφών της FIVB (FIVB VIS) και πρέπει να έχουν ξεκινήσει έως πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος

 Για κάθε θέμα ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ που χρειάζεται διευκρίνηση, μπορείτε να απευθύνεστε στο email: mitroo@volleyball.gr

 Για κάθε θέμα ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ που χρειάζεται διευκρίνηση, μπορείτε να απευθύνεστε στο email: itc@volleyball.gr

 Για κάθε θέμα ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ που χρειάζεται διευκρίνηση, μπορείτε να απευθύνεστε στο email: katartisi@volleyball.gr