Νέα & Ανακοινώσεις

23/08/2023 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 2023-2024


Η ΕΟΠΕ ανακοίνωσε ότι η διαδικασία των Διεθνών Μεταγραφών 2023-2024 θα ξεκινήσει την ΤΡΙΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023.

 Με σκοπό την ομαλή διαδικασία των Διεθνών μεταγραφών, παρακάτω τα βασικά σημεία της διαδικασίας:

 

 • Η διαδικασία των Διεθνών μεταγραφών θα γίνει μέσα από το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (VIS).
 • Κάθε Σωματείο που ενδιαφέρεται να εντάξει στην δύναμή του Αλλοδαπό Αθλητή, Υπήκοο Χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τρίτης Χώρας , πρέπει να στείλει σχετική επιστολή στο email: itc@volleyball.gr, αναφέροντας τα στοιχεία του Αθλητή/Αθλήτριας και σε ποιο Ελληνικό Προξενείο θα σταλεί η σχετική επιστολή της Ε.Ο.ΠΕ. (ΜΟΝΟ ΓΙΑ TΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.) καθώς και Αντίγραφο Διαβατηρίου. Όσα Σωματεία έχουν καταθέσει την σχετική Αίτηση δεν χρειάζεται να την στείλουν ξανά
 • Με την κατάθεση της αίτησης για την Διεθνή Μεταγραφή πρέπει να καταβληθεί το σχετικό παράβολο που περιγράφεται στην Εγκύκλιο ()συνημμένη) κσι στον Λογαριασμό ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ GR 4601 1008 0000 0008 0013 70579
 • Όσα Σωματεία δεν έχουν λογαριασμό στο σύστημα VIS (δεν έχουν πραγματοποιήσει ποτέ Διεθνή Μεταγραφή), πρέπει να στείλουν στο email: itc@volleyball.gr, τα παρακάτω στοιχεία για την δημιουργία του λογαριασμού. Στο email που θα δηλωθεί θα κατευθύνεται κάθε επικοινωνία σχετικά με τις Διεθνείς Μεταγραφές.
  • Πλήρης Ονομασία Σωματείου
  • Υπεύθυνος επικοινωνίας για τις μεταγραφές
  • Το όνομα του χορηγού αν υπάρχει
  • Web site /Διεύθυνση αλληλογραφίας
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Email.

 

Η  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024 καθώς και ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VIS είναι αναρτημένες στην ενότητα "Προκηρύξεις" υποενότητα "ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" του διαδικτυακού μας τόπου.

 

 

Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να αποστέλλετε email  στην ΕΟΠΕ στο: itc@volleyball.gr