Νέα & Ανακοινώσεις

07/06/2024 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2024-2025


Εκδόθηκε από την ΕΟΠΕ η Εγκύκλιος Ανανεώσεων Αθλητών-τριών 2024-2025 

Για πληροφορίες μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα μας, ενότητα "Προκηρύξεις" υποενότητα "ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"