Νέα & Ανακοινώσεις

26/06/2024 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2024


Στην ενότητα "ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ" , υποενότητα "ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" του διαδικτυακού μας τόπου, έχουν αναρτηθεί ο Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων 2024 και το Πειθαρχικό Δίκαιο 2024, με τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.ΠΕ. της 23/3/2024