Νέα & Ανακοινώσεις

26/10/2020 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΒΟΛΕΪ


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΒΟΛΕΪ
όπως ανακοινώθηκαν από την ΕΟΠΕ, σύμφωνα και με τις τελευταίες σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της 23/10/20.
 Σε περίπτωση ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ Covid-19 σε κάποιο από τα μέλη (αθλητές ή προπονητές), Τμήματος Σωματείου πετοσφαίρισης, , του οποίου οι αθλητές δεν υπόκεινται και δεν διενεργούν προληπτικό μοριακό έλεγχο με RT-PCR ρινοφαρυγγικού δείγματος και ο οποίος/οποία συμπεριλαμβάνεται στην Αγωνιστική Λίστα του Τμήματος που έχει εκδοθεί, οι στενές, μη προστατευμένες επαφές:
Α. Χωρίς RT-PCR test: απέχουν από ομαδικές προπονήσεις ή αγώνες για δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της τελευταίας επαφής με το κρούσμα. Η ατομική άθληση επιτρέπεται.
Β. Με RT-PCR test: απέχουν από ομαδικές προπονήσεις ή αγώνες για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της τελευταίας επαφής με το κρούσμα. Η ατομική άθληση
επιτρέπεται. Την 5η ημέρα γίνεται RT-PCR test και όσοι έχουν αρνητικό αποτέλεσμα μπορούν να επιστρέψουν στις ομαδικές προπονήσεις και αγώνες. Σε περίπτωση όπου, εννέα (9) τουλάχιστον αθλητές/αθλήτριες που συμπεριλαμβάνονταν στην Αγωνιστική Λίστα που είχε κατατεθεί σε προηγούμενο αγώνα του συγκεκριμένου Τμήματος, έχουν αρνητικό αποτέλεσμα μετά το test, ο επόμενος προγραμματισμένος αγώνας του Τμήματος θα διεξαχθεί
 Οι αθλητές και τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ, κατά τη διάρκεια της αποχής από την αθλητική δραστηριότητα περιορίζουν τις κοινωνικές επαφές τους και τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Όποιος έχει οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα παραμένει στην οικία του και ενημερώνει σχετικά τον Ιατρό του Συλλόγου ή της Ομοσπονδίας για αξιολόγηση των ευρημάτων.
 Οι αναβολές αγώνων Πρωταθλήματος, θα δίνονται σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος covid-19 σε Τμήμα Συλλόγου, και συγκεκριμένα:
 Κρούσμα στο Τμήμα Ανδρών/Γυναικών > αναβολή στον αγώνα Ανδρών/Γυναικών, αντίστοιχα
 Κρούσμα στο Τμήμα Αγοριών Κ21/Κοριτσιών Κ20 > αναβολή στον αγώνα Αγοριών Κ21/Κοριτσιών Κ20 και αντίστοιχα και στον αγώνα Ανδρών/Γυναικών, αντίστοιχα, εφόσον αιτηθεί από το Σωματείο βεβαιώνοντας ότι οι αθλητές/τριες συμμετέχουν στο Τμήμα Ανδρών/Γυναικών
 Κρούσμα στο Τμήμα Αγοριών /Κοριτσιών Κ18 > αναβολή στον αγώνα Αγοριών /Κοριτσιών Κ18, αντίστοιχα και στον αγώνα Αγοριών Κ21/Κοριτσιών Κ20 και/ή στον αγώνα Ανδρών/Γυναικών, αντίστοιχα, εφόσον αιτηθεί αυτό από το Σωματείο, βεβαιώνοντας ότι οι αθλητές/τριες συμμετέχουν στο Τμήμα Αγοριών Κ21/Κοριτσιών Κ20 ή/και Ανδρών/Γυναικών.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβολή είναι:
 Να αποσταλεί στην διοργανώτρια αρχή το αποδεικτικό των εργαστηριακών εξετάσεων από αναγνωρισμένο εργαστήριο, για τα θετικά αποτελέσματα των τεστ covid-19
 Οι αθλητές/αθλήτριες να ανήκουν στο δυναμικό του συγκεκριμένου Τμήματος και να συμπεριλαμβάνονταν στην Αγωνιστική Λίστα που είχε κατατεθεί σε προηγούμενο αγώνα του συγκεκριμένου Τμήματος
 Οι τρίτες επαφές (“η επαφή της επαφής”) κρούσματος Covid-19, δεν θεωρούνται μη προστατευμένες
Διαχείριση κρούσματος COVID-19
Α. Ασυμπτωματικοί αθλητές με εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης.
 Συστήνεται απομόνωση του κρούσματος και περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Οι ασυμπτωματικοί αθλητές επανέρχονται στην αθλητική δραστηριότητα ανάλογα με τη πραγματοποίηση τεστ ως ακολούθως:
 Χωρίς τεστ με RT-PCR ρινοφαρυγγικό δείγμα μετά από 10 ημέρες από την ημέρα της πρώτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης COVID-19 λοίμωξης και εφόσον δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με Covid-19 λοίμωξη
 Με ένα (1) τεστ με RT-PCR ρινοφαρυγγικό δείγμα το οποίο δεν μπορεί να ληφθεί νωρίτερα από την 7η μέρα της πρώτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης COVID-19 λοίμωξης.
Β. Συμπτωματικοί αθλητές με εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης.
 Συστήνεται απομόνωση του κρούσματος και περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Οι συμπτωματικοί αθλητές επανέρχονται στην αθλητική δραστηριότητα μόνο μετά από καρδιολογική εξέταση ανάλογα με τη πραγματοποίηση τεστ ως ακολούθως:
 Χωρίς τεστ με RT-PCR ρινοφαρυγγικό δείγμα μετά από 14 ημέρες από την ημέρα της πρώτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης COVID-19 λοίμωξης και είναι απύρετοι για μία ημέρα χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών και παρουσιάζουν πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων.
 Με ένα (1) τεστ με RT-PCR ρινοφαρυγγικό δείγμα το οποίο δεν μπορεί να ληφθεί νωρίτερα από την 10η μέρα της εργαστηριακής επιβεβαίωσης και είναι απύρετοι για μία ημέρα χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών και παρουσιάζουν πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων.
Αν βρεθεί θετικό κρούσμα στο διοικητικό/τεχνικό/ιατρικό προσωπικό μιας ομάδας, τότε για το ίδιο το κρούσμα ακολουθούνται οι παραπάνω διαδικασίες που ισχύουν και για τους αθλητές στη διαχείριση κρούσματος. Σε αυτήν την περίπτωση οι αθλητές και το υπόλοιπο προσωπικό θεωρούνται προστατευμένες επαφές, εφόσον τηρούνται τα μέτρα προστασίας (μάσκες κλπ), εκτός αν για κάποια ειδική περίπτωση γνωματεύσει διαφορετικά ο ΕΟΔΥ.
ΓΕΝΙΚΑ
1. Όλα τα κρούσματα επιβεβαιώνονται με την αποστολή των εργαστηριακών εξετάσεων από αναγνωρισμένο εργαστήριο, από τον Ιατρό του Σωματείου στην ΕΟΠΕ/Ενωση/ΤΕ ΕΟΠΕ
2. Αρμόδιος για την επίβλεψη της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου είναι ο Ιατρός κάθε Σωματείου, τα στοιχεία του οποίου (πλήρες όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του) θα γνωστοποιηθούν, με έγγραφο του Σωματείου υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπό της
3. Τα Σωματεία υποχρεούνται να ορίσουν, εκτός από τον Ιατρό της Ομάδας, έναν Υπεύθυνο για τη τήρηση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου (“Υπεύθυνος COVID”) ο οποίος θα παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες εκτός των αμιγώς ιατρικών υγειονομικών θεμάτων. Τα στοιχεία του Υπευθύνου COVID θα γνωστοποιηθούν με έγγραφο του Σωματείου υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπό της
4. Όταν υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα covid-19 σε μέλος ομάδας Σωματείου βόλεϊ, ενημερώνονται άμεσα, με ευθύνη του Ιατρού της Ομάδας οι ακόλουθοι:
• Ο ΕΟΔΥ, για ενέργειες αρμοδιότητάς του
• Η Διοργανώτρια Αρχή, από το προσωπικό E-Mail του Ιατρού της Ομάδας. Η ενημέρωση της Ένωσης/ΤΕ ΕΟΠΕ απαιτείται σε κάθε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος.
5. Οι Διαιτητές του αγώνα, υποχρεούνται να παρακολουθούν και επιβλέπουν την πιστή τήρηση από τα Σωματεία του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου και να καταγράφουν τις παραβάσεις που διαπιστώνει, σε έκθεσή τους που θα αποστέλλεται στην ΕΟΠΕ την επόμενη από τη διεξαγωγή του αγώνα ημέρα.