ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α | Ανακοινώσεις | Προκηρύξεις | Αποτελέσματα | Ομάδες/Σωματεία | Γήπεδα/Γυμναστήρια | Διαιτητές | Σύνδεσμοι | Φωτογραφίες
  Εκτύπωση
Αποτελέσματα    Περίοδος 2016 - 2017
 
Παγκορασίδων << Επιστροφή
 
 
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Α΄ΦΑΣΗ/Α΄ΟΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Α΄ΦΑΣΗ/Β΄ΟΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Α΄ΦΑΣΗ/Γ΄ΟΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Α΄ΦΑΣΗ/Δ΄ΟΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Α΄ΦΑΣΗ/Ε΄ΟΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Α΄ΦΑΣΗ/Ζ΄ΟΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Α΄ΦΑΣΗ/ΗΌΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Α΄ΦΑΣΗ/Θ΄ΟΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Α΄ΦΑΣΗ/Ι΄ΟΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Α΄ΦΑΣΗ/Κ΄ΟΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Α΄ΦΑΣΗ/ΣΤ΄ΟΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Β΄ΦΑΣΗ/Α΄ΟΜΙΛΟΣ  5   1   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Β΄ΦΑΣΗ/Β΄ΟΜΙΛΟΣ  6   1   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Β΄ΦΑΣΗ/Γ΄ΟΜΙΛΟΣ  5   1   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Β΄ΦΑΣΗ/Δ΄ΟΜΙΛΟΣ  6   1   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/Γ΄ΦΑΣΗ  8   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές   Τελική Φάση
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/ΚΑΤΑΤΑΞΗ/Α΄ΟΜΙΛΟΣ  6   1   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/ΚΑΤΑΤΑΞΗ/Β΄ΟΜΙΛΟΣ  6   1   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/ΚΑΤΑΤΑΞΗ/Γ΄ΟΜΙΛΟΣ  5   1   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄/ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ  7   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές   Τελική Φάση
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄/Α΄ ΦΑΣΗ/Α΄ΟΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄/Α΄ ΦΑΣΗ/Β΄ΟΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄/Α΄ ΦΑΣΗ/Γ΄ΟΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄/Α΄ ΦΑΣΗ/Δ΄ΟΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄/Α΄ΦΑΣΗ/Ε΄ΟΜΙΛΟΣ  4   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄/Β΄ ΦΑΣΗ/Α΄ΟΜΙΛΟΣ  5   1   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄/Β΄ ΦΑΣΗ/Β΄ΟΜΙΛΟΣ  5   1   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄/ΚΑΤΑΤΑΞΗ/Α΄ΟΜΙΛΟΣ  5   1   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄/ΚΑΤΑΤΑΞΗ/Β΄ΟΜΙΛΟΣ  5   1   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄/ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ  7       Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ΄/Α΄ΦΑΣΗ/Α΄ ΟΜΙΛΟΣ  5   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ΄/Α΄ΦΑΣΗ/Β΄ ΟΜΙΛΟΣ  6   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ΄/Α΄ΦΑΣΗ/Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ  6   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ΄/Β΄ΦΑΣΗ/ Α΄ΟΜΙΛΟΣ  4   1   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ΄/Β΄ΦΑΣΗ/ Β΄ΟΜΙΛΟΣ  4   1   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ΄/ΚΑΤΑΤΑΞΗ/Α΄ΟΜΙΛΟΣ  4   1   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ΄/ΚΑΤΑΤΑΞΗ/Β΄ΟΜΙΛΟΣ  4   1   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ΄/ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ  7       Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Δ΄  7   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  7   2   Βαθμολογία   Αγωνιστικές  
 
 
  << Επιστροφή
 
  Εκτύπωση