Τηλ: 210-9402078, 210-9400687, Fax: 210-9403405
Κ.ΓΥΜΝ ΡΕΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 18233 ΑΓ,Ι.ΡΕΝΤΗ